Förening

Om föreningen TangoJamt

Kontaktuppgifter hittar du här.

TangoJamt är sedan december 2006 en förening i Jämtland som ägnar sig åt argentinsk tango. Vi välkomnar alla intresserade som medlemmar i vår förening.

Som medlem i en förening bör man känna till och sympatisera med föreningens stadgar. Här nedan kan du ta del av den viktigaste punkten i föreningen TangoJamts stadgar.


TangoJamt är en partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening i Jämtland, med säte i Östersund. Föreningens målsättning är att
- utöva och sprida argentinsk tango och närbesläktade danser
- verka för en livskraftig och kreativ tangomiljö med gemenskap och sammanhållning.


TangoJamts stadgar: Ladda hem stadgarna.

PlusGiro: 30 27 79 - 4.

Organisationsnummer: 802434-8735.

Swish: 123-576 37 50

Styrelsen 2017

Ordförande: Maud Brännsved
Kassör: Björn Norell
Ledamot: Bernth Ohlson
Ledamot: Karin Eriksson
Ledamot: Karin Kimselius
Suppleant: Kristina Seling
Suppleant: Mary Mamarian

Arbetsgrupper/ansvarsområden (sammankallande)

Medlemsregister: Maud Brännsved,Björn Norell
Milongor/socialdans: Torun Jacobsson
Kurser/kursledare: Björn Norell
Träningar: Lars Brolin
Festivaler: Bertil Eriksson
Evenemang: Bertil Eriksson
It-stöd/webbredaktör: Anders Eriksson
Facebooksidan: Brita Bromée

Historik

Vår verksamhet startade i Ås, ett par mil utanför Östersund. Under senare delen av 1990-talet arrangerade Föreningshuset i Ås kurser i olika danser. Tangopedagogen Gunilla Rydén hade anledning att besöka byn emellanåt, och erbjöd sig att hålla en helgkurs i argentinsk tango. I januari 2002 deltog 19 personer i den första kursen ledda av Gunilla och Bert-Ola Bruce. Gunilla Rydén följde oss sedan i flera år och har stor del i att tangon fick fäste i Jämtland.

Några namn från den första tiden måste särskilt nämnas. Den stark motor som drev verksamheten framåt var Bertil Eriksson. Utan Bertils kompromisslösa arbete skulle tangon i Jämtland knappast ha växt och utvecklats så pass snabbt som den gjorde under den tidiga perioden. Åsa Nilsson och Solveig Gissler la också ner ett fantastiskt jobb på verksamheten under åren i Ås. Till sist ska vi nämna vår konstnärlige ledare, Björn Norell, som fanns till hands och outtröttligt promenerade oss runt föreningshusets golv.

Den 10 december 2006 bildades föreningen TangoJamt. Idag är vi många som hjälps åt att på olika fronter verka för att upprätthålla en levande tangomiljö i Jämtland.

Medlemskap i föreningen TangoJamt

Du kan ansöka om medlemskap i föreningen TangoJamt genom att kontakta oss på vår mejladress. Ange ditt ärende, fullständigt namn och adressuppgifter. Du måste också erlägga medlemsavgift enligt nedan.

Om du redan är medlem behöver du inte registrera en ansökan för att förnya medlemskapet. Sätt bara in avgiften på kontot enligt instruktionerna nedan. Får du ingen bekräftelse från oss på ett tag måste vi be dig kontakta oss på vår mejladress, info@tangojamt.com.

Årsavgiften för medlemskap i föreningen TangoJamt är 200 kr (verksamhetsåret 2017). När du sätter in avgiften på vårt plusgirokonto, var noga med att ange avsändare med kontaktuppgifter och vad inbetalningen avser. Om det gäller flera personer kan det vara lämpligt att skicka oss kompletterande information via mejl.

PlusGiro: 302779-4.

Observera: Vi kommer att lägga de ansökandes mejladress till vår mejllista för att kunna informera om våra aktiviteter.

Information från TangoJamt

TangoJamt informerar via denna webbplats samt via mejlutskick.

Vi har två mejllistor. En för allmänt intresserade där vi informerar om nybörjarkurser och allmänna evenemang. Den andra listan är tänkt för aktiva dansare som vill få information om allting som föreningen håller på med. Man behöver inte vara medlem för att vara med på mottagarlistorna.

Föreningen har också ett konto på tjänsten Facebook. Det är ett öppet forum för accepterade facebookanvändare, men vi förbehåller oss rätten att redigera innehållet så att det ligger i linje med föreningens värderingar och med vårt eget informationsbehov.

Kontakta TangoJamt

Det går bra att skicka mejl till oss på info@tangojamt.com.

Om ni önskar direkt kontakt med TangoJamt är det möjligt att nå oss på telefon 063-303 44/070-224 84 32 (Bertil Eriksson).

Försändelser av flyers, affischer etc skickas till adress Bertil Eriksson, Vallvägen 20, 830 43 Ås.

Övriga offentliga kontakter, till exempel mellan föreningar, kan tas med vår ordförande via epostadressen ordforande@tangojamt.com.

Önskar du ansöka om medlemskap klickar du här.