LOKALER

Festivalens centrum är Ås Föreningshus, Nyhemsvägen 9, men vissa lektioner hålls på Torsta Naturbruksgymnasium, Ösavägen 20 med infart från Torstavägen mittemot kyrkan. (Se lektionsschemat!)

Föreningshuset i Ås

Torsta naturbruksgymnasium