LOKALER

Festivalens centrum är Föreningshuset i Ås, men vissa lektioner hålls på Torsta Naturbruksgymnasium (se schemat).

Föreningshuset i Ås

Torsta naturbruksgymnasium