LOKALER

Föreningshuset i Ås

Vår huvudlokal är Ås Föreningshus.

Jämtlands Gymnasium Torsta

Många av lektionerna hålls i Torsta skola.