LOKALER

Festivalens centrum är Föreningshuset i Ås, Nyhemsvägen 9, men vissa lektioner hålls på Torsta Naturbruksgymnasium, Ösavägen 20 med infart från Torstavägen, (se schemat).

Föreningshuset i Ås

Torsta naturbruksgymnasium