Förening

Om föreningen TangoJamt

Kontaktuppgifter hittar du här.

TangoJamt är sedan december 2006 en förening i Jämtland som ägnar sig åt argentinsk tango. Vi välkomnar alla intresserade som medlemmar i vår förening.

Som medlem i en förening bör man känna till och sympatisera med föreningens stadgar. Här nedan kan du ta del av den viktigaste punkten i föreningen TangoJamts stadgar.

TangoJamt är en partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening i Jämtland, med säte i Östersund. Föreningens målsättning är att
- utöva och sprida argentinsk tango och närbesläktade danser
- verka för en livskraftig och kreativ tangomiljö med gemenskap och sammanhållning.

TangoJamts stadgar: Ladda hem stadgarna.

PlusGiro: 30 27 79 - 4.

Organisationsnummer: 802434-8735.

Swish: 123-576 37 50

Styrelsen 2019

Ordförande: Andreas Karlsson (070-644 14 66)
Kassör: Björn Norell
Ledamot: Robert Ingvarsson
Ledamot: Lilian Strömberg
Ledamot: Elisabeth Äng Niva
Suppleant: Bernth Olsson
Suppleant: Pascale Sauma Stenberg

Arbetsgrupper/-områden 2019 (sammankallande)

Medlemsregister: Björn Norell
Milonga/socialdans: Brita Kristina Bromée
DJ-gruppen: Lilian Strömberg
Practica: Björn Norell
Kurser (internt): Anders Eriksson
Kurser (externt):
Festival: Bertil Eriksson
IT-stöd/webbredaktör: Anders Eriksson

Historik

Vår verksamhet startade i Ås, ett par mil utanför Östersund redan under senare delen av 1990-talet. Det dröjde sedan tills 2002 innan det startade igång på allvar då tangopedagogen Gunilla Rydén (som har sin kusin i Ås) tillsammans med Bert-Ola Bruce blev inbjuden att hålla en helgkurs i argentinsk tango i januari 2002. Gunilla Rydén följde oss sedan i flera år och har stor del i att tangon fick fäste i Jämtland.

Några namn från den första tiden måste särskilt nämnas. Den starka motor som drev verksamheten framåt var Bertil Eriksson. Utan Bertils kompromisslösa arbete skulle tangon i Jämtland knappast ha växt och utvecklats så pass snabbt som den gjorde. Åsa Nilsson och Solveig Gissler gjorde också fantastiska insatser under de tidiga åren i Ås. Till sist ska vi nämna vår konstnärlige ledare, Björn Norell, som fanns till hands och outtröttligt promenerade oss runt föreningshusets golv.

Den 10 december 2006 bildades föreningen TangoJamt och idag är vi många som hjälps åt att på olika fronter verka för att upprätthålla en levande tangomiljö i Jämtland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemskap i föreningen TangoJamt

Du kan ansöka om medlemskap i föreningen TangoJamt genom att kontakta oss på vår mejladress. Ange ditt ärende, fullständigt namn och adressuppgifter. Du måste också erlägga medlemsavgift enligt nedan.

Om du redan är medlem behöver du inte registrera en ansökan för att förnya medlemskapet. Sätt bara in avgiften på kontot enligt instruktionerna nedan. Får du ingen bekräftelse från oss på ett tag måste vi be dig kontakta oss på vår mejladress.

Kontakta oss på mejladressen info@tangojamt.com.

Årsavgiften för medlemskap i föreningen TangoJamt är 200 kr (verksamhetsåret 2019).

När du sätter in avgiften på vårt plusgirokonto, var noga med att ange avsändare med kontaktuppgifter och vad inbetalningen avser. Om det gäller flera personer kan det vara lämpligt att skicka oss kompletterande information via mejl. Vi ser gärna att ni gör separata inbetalningar för varje person som betalar medlemsavgiften.

PlusGiro: 302779-4.

Hantering av personuppgifter

I samband med medlemsregistrering och olika aktiviteter samlar vi in personuppgifter. TangoJamt hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning, oavsett om den lagras digitalt eller i tryck. Vi sprider aldrig personuppgifter till tredje part, förutom genom följande samarbeten med externa aktörer:

  • studieförbund  i samband med arrangemang (vi samlar då alltid in godkännande i det specifika fallet)
  • leverantör av eposttjänst för att förmedla våra informationsbrev (varje ansökandes mejladress läggs till vår mejllista utan vidare förfrågan)
  • leverantörer av anmälningsfunktioner i samband med arrangemang (separata godkännanden ska då alltid samlas in).

Alla personuppgifter (persondata, kontaktuppgifter, kursdeltagarinformation, bilder etc.) som vi har registrerade, kommer, på den enskilde individens begäran, att  lämnas ut eller raderas från våra register.

Information från TangoJamt

TangoJamt informerar via denna webbplats samt via mejlutskick.

Vi har två mejllistor. En för allmänt intresserade där vi informerar om nybörjarkurser och allmänna evenemang. Den andra listan är tänkt för aktiva dansare som vill få information om allting som föreningen håller på med. Man behöver inte vara medlem för att vara med på mottagarlistorna.

Föreningen har också ett konto på tjänsten Facebook. Det är ett öppet forum för accepterade facebookanvändare, men vi förbehåller oss rätten att moderera innehållet så att det ligger i linje med föreningens värderingar och informationsbehov.

Kontakta TangoJamt

Det går bra att skicka mejl till oss på info@tangojamt.com.

Om ni önskar direkt kontakt med TangoJamt är det möjligt att nå oss på telefon: 070-6441466 (Andreas Karlsson) eller på 063-303 44/070-224 84 32 (Bertil Eriksson).

Försändelser av flyers, affischer etc skickas till adress Bertil Eriksson, Vallvägen 20, 830 43 Ås.

Övriga offentliga kontakter, till exempel mellan föreningar, kan tas med vår ordförande via epostadressen info@tangojamt.com.

Önskar du ansöka om medlemskap klickar du här.