Kurs - information

- Personuppgifter och integritet
- Boka en prova-på-kurs
- Ge bort en tangokurs
- Anmälningsförfarande
- Anmälan singel eller parvis
- Förar-/följarroller
- Kursnivåer
- Studiefrämjandet

Personuppgifter och integritet

Vid anmälan till våra arrangemang samlar vi in dina personuppgifter. Det gör vi för att kunna administrera arrangemanget. Informationen lagrar vi så länge vi anser att vi har behov av den för att bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt.

Personnummer används för redovisning till vårt studieförbund, tillsammans med övriga uppgifter. Därutöver delar vi aldrig dina personuppgifter med externa aktörer. Vi hörsammar alltid din eventuella begäran om att få ta del av de uppgifter vi har om dig, eller om att få dina uppgifter raderade från våra register.

Kontakta oss om du vill veta mer om vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter.

Boka en prova-på-kurs

Vi håller tangokurser på beställning efter avtal. Kontakta oss på vår info-adress för information.

Ge bort en tangokurs

En danskurs är en utmärkt present till den som tror sig ha allt i livet - för att inte tala om den som söker efter mer. Kontakta oss på vår info-adress för information.

Anmälningsförfarande

Vid kursanmälan via mejl vill vi att du anger namn, telefonnummer och  e-postadress till samtliga personer som anmälan omfattar. Ange även eventuella kopplingar till danspartners.

Du bör få svar på din anmälan via e-post inom några dagar. Har du allmänna frågor angående kurserna så kan du höra av dig till oss på vår info-adress. Har du frågor om en specifik kurs så kan du ringa det nummer som står i respektive kursbeskrivning.

Anmälan singel eller parvis

Man kan anmäla sig parvis (ange bådas e-postadresser och telefonnummer) eller som singel. Det kan förekomma att singelanmäda i den ena rollen är överrepresenterad, och som regel antas då deltagare i inkommande ordning allt eftersom det finns en anmäld i den andra rollen att bilda ett par med.

Förar-/ följarroller

I vår förenings verksamhet är inte dansrollen könsbunden. Tvärtom uppmuntrar vi alla att dansa i båda rollerna, eftersom vi tror att det gynnar den personliga utveckligen i dansen. I förekommande fall kommer vi att uppmuntra rollbyten under kurser.

Kursnivåer

N (Nybörjare): Du har precis börjat dansa och gått en nybörjarkurs.

NM (NybörjarMedel): Du kan leda eller följa i promenaden. Du har börjat med framåt- o bakåtocho.

M (Medel): Du har viss rutin i grundläggande stegkombinatoner och har börjat med vals och milonga.

MA (MedelAvancerad): Du kan många stegkombinationer, dansar med viss rutin och improviserar obesvärat.

A (Avancerad): Du är en rutinerad dansare, förtrolig i musiken och trygg på täta dansgolv.

Studiefrämjandet

Våra kurser sker i samarbete med Studiefrämjandet. För att få aktivitetsbidrag krävs personnummer på deltagarna som vi samlar in vid kursregistreringar. Att lämna ifrån sig sitt personnummer är förstås frivilligt.

-------------------------------------------------

Ansvarig: Björn N

Uppdaterat 2019-02-10 (Anders Eriksson)
(Reservation för ändringar)